postheadericon АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

Зам. Директор по ИВ Пепа Иванова Маринова
Управител "Продажби и Маркетинг" Алфидин Раифов Ахмедов
Счетоводител Атанаска Димитрова Звездева
Касиер-счетоводител Станка Донкова Костадинова
Служител човешки ресурси Анелия Маринова Златкова
Спец. Маркетинг и Реклама Божидара Василева Тончева
Билетна каса Божидара Василева Тончева