Печат

Програма

Събитие 

Заглавие:
"Графиня Марица"
Кога:
12.05.2020 15.00 ч.
Къде:
он-лайн - tps://www.facebook.com/teatarvtarnovo/?eid=ARAFSe7

Описание

Запис от премиарния спектакъл на 04.06.2013 г.

Предстоящи събития
Минали събития

ScenaNaVekovete

ScenaNaVekoveteFB